Medlemsmöte

På Tisdag den 17 nov är det medlemsmöte i Vänortsrummet (kommunhuset) kl 18.00 – 19.00 (före gruppmötet) På dagordningen: Fastställande av motioner. Alla medlemmar och sympatisörer är välkomna

Läs mer

Ockelbo Basketklubb

På styrelsemötet i gårkväll beslutade styrelsen att även i år sponsra Ockelbo Basketklubb.

Läs mer

Ledamöter från Bygg och Miljönämnden

På Lördag den 31 okt kan du träffa socialdemokrater från Bygg och Miljönämnden på torget, mellan kl 11 – 13. Passa på att prata med oss, ställ frågor och lämna…

Läs mer

Medlemsmöte

I kväll är det medlemsmöte i Soluret kl 19.00 På dagordningen bl.a: Ockelbo kommun års och flerårs budget 2016-2018. Fastställande av nomineringar av nämndemän till Svenska Domstolar, ledamöter till nya…

Läs mer

Ny medlemsavgift 2016

Enligt ett kongressbeslut i våras så betalar alla samma avgift för sitt partimedlemskap, på 240 kr/år. Varje medlem betalar en medlemsavgift som är summan av förenings-/klubbavgift, avgift till arbetarkommunen, till partidistriktet …

Läs mer

Motioner till Partidistriktets Årskongress 2016

Motionsskrivande till Partidistriktets årskongress 2016 Motion till distriktsårskongressen, kan lämnas in av varje enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation som tillhör partidistriktet. Förslag till en distriktsårskongress bör handla om sådana frågor…

Läs mer

Ockelbo Hockey Klubb

Styrelsen har beslutat att även i år sponsra Ockelbo Hockey Klubb.

Läs mer

Träffa ledamöter från socialnämnden

Lördagen den 26 sept kan du träffa socialdemokrater från socialnämnden på torget, mellan kl 11 – 13. Passa på att prata med oss, ställ frågor och lämna dina synpunkter. Varmt…

Läs mer

Ishall eller ett Möjlighetshus

Den 9 juni behandlade UKN en ansökan från Ockelbo Hockey Club om att bygga en Ishall eller ett Möjlighetenshus i Ockelbo. Staffan Nordqvist, ordf. i UKN svara här på en del…

Läs mer

Kom och träffa oss på torget

På lördag den 13 juni kan du träffa socialdemokrater från kommunstyrelsen på torget kl 11.00 – 13.00. Kom och lämna dina synpunkter och ställ frågor. Välkomna

Läs mer
facebook Twitter Email