Jobben

Jobben

Ockelbo ska vara en kommun där kvinnor, män och våra äldre ungdomar går till jobbet, tar ansvar, känner sig trygga och just därför fria. Vi ska ställa krav på varandra, men också hjälpas åt. Full sysselsättning kommer alltid vara Socialdemokraternas mål!

Ockelbo har länge haft en position som en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner. De senaste åren har vi tyvärr tappat placeringar. Vi Socialdemokrater kommer att se till att vi tillsammans tar tillbaka toppositionerna i näringslivsrankingen.

  • Vi kommer prioritera de loka la företagare som finns i Ockelbo. De kräver ett fortsatt gott samarbete mellan kommunen och företagarna. Kommunen ska ge företagarna rätt förutsättningar för att lyckas.
  • Besöksnäringen växer fram som en allt viktigare framtidsbransch i kommunens näringsliv. En växande besöksnäring betyder fler jobb i kommunen och ökade skatteintäkter. Vi Socialdemokrater i Ockelbo kommer att agera för att hitta former för samverkan med besöksnäringen i kommunen.
  • Varje år upphandlar kommunen varor och tjänster till stora världen, med tydligare samverkan kan den offentliga upphandlingen bli mer innovationsdrivande. Ockelbo kommuns upphandlingar och affärspartners ska verka för en hållbar miljö, vad gäller närproducerade varor och tjänster. Här kan ny arbetstillfällen uppstå. Vi kommer att verka för att stärka och samla kompetensen i avseende av upphandling i kommunen.
facebook Twitter Email