Ishall eller ett Möjlighetshus

Den 9 juni behandlade UKN en ansökan från Ockelbo Hockey Club om att bygga en Ishall eller ett Möjlighetenshus i Ockelbo. Staffan Nordqvist, ordf. i UKN svara här på en del frågor hur nämnden ser på detta. Läs mer här

facebook Twitter Email