Motioner till Partidistriktets Årskongress 2016

Motionsskrivande till Partidistriktets årskongress 2016

Motion till distriktsårskongressen, kan lämnas in av varje enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation som tillhör partidistriktet.

Förslag till en distriktsårskongress bör handla om sådana frågor som har bäring på paritet och/eller politiken på regional och nationell nivå.

Senast den 2 nov ska motionerna vara partiexp tillhanda. Maila dem till ockelbo@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email