Magnus Jonsson Kommunalråd

Magnus Jonsson, du är ordförande i kommunstyrelsen. Vi blir bara färre och färre invånare. Finns det en gräns för hur få invånare vi kan vara som egen kommun?

– Oj, det var en riktig tungviktare som inledande första fråga. Både ja och nej skulle jag vilja svara. Visst kan vi hänga med huvudet, se allt i svart, lyfta fram allt som omöjligt och sedan bara gå och vänta på att vi slås ihop med en annan kommun.

Om vi däremot söker samarbete utanför kommungränsen, ser till alla möjligheter som den lilla kommunen ändock kan erbjuda, samarbetar istället för att försöka sätta krokben, så förstår var och en att det skapas helt andra förutsättningar för en positivare utveckling.

Vad jag menar är att det är så oerhört viktigt hur vi agerar och beter oss. I en positiv miljö med en stor portion framtidsoptimism skapas helt andra förutsättningar för att nå framgång och lyckas. Och det gäller ju inte bara inom politiken. I våra byar, i våra företag, i umgänget mellan grannar, ja kort sagt överallt i miljöer där människor befinner sig är ju chansen till framgång större i ett positivt klimat.

Det är lite som ”tulipanaros”, lätt att säga men svårt att få till.

– Visst är det så. Men jag försöker faktiskt hela tiden se till möjligheterna istället för svårigheterna.

Varför är vattnet så dyrt i Ockelbo kommun i jämförelse med andra kommuner i landet?

– En kommun får helt enkelt inte enligt kommunallagen subventionera dom faktiska kostnaderna en kommun har för sitt vatten. Det inser ju var och en att dom som tar sitt vatten från egen brunn inte ska behöva betala det vatten som tas från kommunens vattennät.

Men varför är vattnet så dyrt?

Helt enkelt därför att det går åt så mycket ledningsnät i en glesbygdskommun, men också att det är så få som är anslutna till kommunens VA-nät. Anslutningsgraden är endast drygt 30%.

En storstadskommun med korta ledningsnät och många höghus hamnar naturligtvis i ett gynnsammare läge.

Vilken är den viktigaste frågan för dig just nu?

Att Socialdemokraterna vinner valet och kan bilda regering. Vi har i stort sett tigit stilla i kommunerna under Alliansregeringens dräneringspolitik. Om vi gör antagandet att statsbidraget till Ockelbo kommun legat kvar på samma nivå som under den tidigare socialdemokratiska regeringen hade vi haft nästan 13 miljoner mera i kassan idag. Självklart gör en sådan politik avtryck i landets kommuner.

Om det nu är så, varför samlas inte folk på gator och torg och protesterar?

Det är precis den frågan jag själv ställer många gånger. Den borgerligt ägda pressen som dominerar stort kritiserar inte på det sätt man skulle gjort om Socialdemokraterna styrt landet. Dessutom är det ju så att Moderaterna eller ”det nya arbetarpartiet” med jämna mellanrum försöker dämpa kritiken genom att införa ett ytterligare jobbskatteavdrag.

Det går inte att ta miste på hur man på ett utstuderat och metodiskt sätt håller på att skapa ett nytt klassamhälle, och det måste vi gemensamt se till att förhindra.

För oss Socialdemokrater är politiken enkel. Den gemensamma välfärden kan bara fördelas och bli rättvis via våra skatter.

 

facebook Twitter Email