Vår politik

Satsningar i Ockelbo kommun

 

  •  En halv miljon kronor för maxtak på 15 barn i småbarns grupper inom förskolan.
  • 2,6 miljoner kronor och 5,6 lärartjänster för mindre klasser och mer personal inom grundskolan.
  • 2 miljoner kronor för att höja läraryrkets attraktivitet.
  • 200 000 kronor för ytterligare stöd för speciallärare i skolan.
  • En halv miljon kronor för att investera i läxhjälp och sommarskola.
  • 19 nya traineeplatser inom omsorgen.
  • 7 nya traineeplatser inom fritidsverksamheten.
  • 3,6 nya extratjänster inom skolan.
  • 17 nya platser inom vuxenutbildningen.

Sammanlagt handlar det om ca 9 miljoner kronor till Ockelbo kommun

 

 

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email