Bostäder

Carina Löfgren, du är ordförande i Ockelbo Gårdar AB. Kommer bolaget att bygga några nya bostäder den närmaste tiden?

Ja, förhoppningsvis kommer vi att sätta igång en nybyggnation senast hösten 2017. Kommunfullmäktige har beviljat Ockelbogårdar ett borgensåtagande om max 25 miljoner kronor och även beviljat oss att bygga ett flerbostadshus om max 23 lägenheter. Håller tummarna för att vår ekonomi är fortsatt hyfsat god under nästa år och att inga oförutsedda investeringar sätter käppar i hjulet för våra planer på nybyggnation. Vi behöver verkligen bygga nytt i Ockelbo kommun! Bostadskön är längre än den någonsin varit.

Vi kommer också att undersöka möjligheterna till att förtäta i befintliga bostäder och i befintliga bostadsområden. Det betyder att vi kanske kan skapa fler lägenheter i befintliga hus och skapa utrymmen för nya hus i redan befintliga bostadsområden. Vi kommer även att aktualisera frågan om att skapa fler ”byggklara” tomter i kommunen särskilt i centrala Ockelbo. Det kommer vi att göra i samråd med kommunen.

Ockelbogårdars ekonomi har ju varit ansträngd under flera år, hur ser du som ordförande på det? 

Det har varit några mycket tuffa år de senaste fem åren då vi varit tvungna att dra in och spara, något som drabbat framförallt hyresgästerna genom att vi inte haft möjlighet att underhålla och förnya i den takt vi vill. Nu ser det faktiskt lite ljusare ut och vi har tack vare bolagets personal kunnat vända minus till plus. Därför räknar vi med att det framöver också kommer att märkas för våra hyresgäster”.

Hur ser bolagets planer ut när det gäller Konsums gamla lokaler?

Även där verkar en lösning vara på gång. Vi har försökt hitta nya hyresgäster som vill starta livsmedelsbutik men ingen har tyvärr varit intresserad av att etablera sig. Nu har vi hyrt ut lokalerna till kommunen som låtit sin näringslivschef jobba fram ett förslag till en helhetslösning för hela centrum. Förhoppningsvis kommer ”gamla Konsums” lokaler redan nästa år att ha flera nya spännande hyresgäster!

Hur är standarden på bolaget lägenheter?

Standarden är lite olika i olika områden men vi hoppas kunna höja den successivt i takt med att ekonomin i bolaget blir bättre. En högre summa för det årliga underhållet till varje lägenhet är ett mål.

facebook Twitter Email