Medlemsmöte

På Tisdag den 17 nov är det medlemsmöte i Vänortsrummet (kommunhuset) kl 18.00 – 19.00 (före gruppmötet)
På dagordningen: Fastställande av motioner.
Alla medlemmar och sympatisörer är välkomna

facebook Twitter Email