Multihallen

Våra prioriteringar är tydliga: Vi vill investera i våra kommuninvånare!

Raden är ett citat från vårt senaste valmanifest. Bysjöstrand och nu Perslundaskolan är tydliga exempel på att vi vill ge det bästa åt våra kommunmedborgare. Om några dagar ska kommunstyrelsen i Ockelbo ge en avsiktsförklaring i frågan om en ishall i Ockelbo. Frågan har diskuterats i decennier utan att någon lösning har kunnat presenteras. Men nu är det dags. För drygt ett halvår sedan fick Utbildnings- och Kulturnämnden i Ockelbo en ansökan om ett byggprojekt i tre delar. Del 1 presenterades som en ”islada” med stomme och tak vid befintlig isbana till en beräknad kostnad av 5 miljoner kronor. Det är det som kommunstyrelsen har att ta ställning till på sitt nästa sammanträde, och här är vi socialdemokrater fullständigt eniga när vi visar tummen upp.

 

När entusiasterna och eldsjälarna i Ockelbo Hockey Club presenterar del 2 och 3 känner man sig som förtroendevald både rörd och lyrisk. Det är nu ”isladan” förvandlas till Möjligheternas Hus. I de etapperna beskrivs hur VVS, belysning, hiss, kafé och läktare ska installeras. Här beskrivs också hur andra föreningar ska få plats med sin verksamhet under samma tak. Här talar man om hur handikappade ska få en möjlighet att vara med i olika verksamheter, hur kulturverksamheter av olika slag ska få en arena för sina skiftande verksamheter. Allt detta kostar naturligtvis pengar, mycket pengar. Men i projektbeskrivningen beskrivs även hur man med stöd från fonder och sponsring ska kunna ro detta i land.

 

Det några eldsjälar i Ockelbo Hockey Club har gjort helt ideellt utan någon som helst ersättning, är en förstudie och en projektbeskrivning som på marknaden skulle kosta tiotusentals kronor. Men det räcker inte med det. De har också visat oss förtroendevalda att dom vill vara med och utveckla vår kommun in i framtiden, att de värnar om kommunens invånare i allmänhet och ungdomar i synnerhet. Och dessutom att uttrycket ”droppen som urholkar stenen” faktiskt äger sin giltighet.

 

Vi socialdemokrater vill på alla sätt stödja denna första etapp på 5 miljoner kronor. Våra förtroendevalda S-ledamöter i kommunstyrelsen delar naturligtvis denna uppfattning, vilket innebär att dom kommer att ställa sig positiva till projektet och anslå 5 miljoner kronor. till detta på sammanträdet den 26 januari. Vi avslutar som vi började; Våra prioriteringar är tydliga: Vi vill investera i våra kommuninvånare.

 

Styrelsen för Socialdemokraterna i Ockelbo:
Patrik Jonsson, Anna Schönning Kerstin Hellberg, Staffan Nordqvist, Anders Öqvist, Malin Sand, Jamill Berikzey, Torbjörn Nyholm, Karin Vistmyr, Jonas Tholén, Carina Löfgren och Faduma Abdi

(Debattartikel publicerad i Arbetarbladet och Gefle Dagblad måndagen, 2016-01-18.)

 


 

ISHALL eller ETT MÖJLIGHETSHUS i Ockelbo kommun. 

Några frågor till Staffan Nordqvist, ordförande i UKN (Utbildnings- och Kulturnämnden)- Vid UKN:s senaste sammanträde tisdagen den 9 juni behandlade nämnden en ansökan från Ockelbo Hockey Club om ett Möjlighetshus som ska byggas upp i tre etapper.

 • Del 1. En ishall/islada byggs över den konstfrusna banan.
 • Del 2. Hallen färdigställs med väggar, VVS belysning o.d.
 • Del 3. Betongplatta, hiss, café, No Fall Rundbana.Man vill att kommunen ska ställa sig positiv till första etappen på 5 Mkr och därefter ska klubben jobba för att få andra finansiärer intresserade av att genomföra del 2 och 3.

 

 • Hur blev beslutet?
  • – Positivt. Nämnden var helt överens om att det är dags att göra något åt tankarna angående en ishall i vår kommun. Under hela min tid som förtroendevald har den frågan varit uppe till diskussion med jämna mellanrum, men vid alla tillfällen försvunnit från agendan. 

 

 • Hur länge tror du att frågan kommer att leva den här gången?
  • Det är tre saker som är av avgörande betydelse för att detta ska bli en verklighet denna gång. Delaktighet, engagemang och finansiering. Vi i nämnden föreslår att kommunstyrelsen skyndsamt bildar en styrgrupp med förtroendevalda som tillsammans med en arbetsgrupp med Håkan Alkberg i spetsen får uppdraget att köra igång så snabbt som möjligt. 

 

 • Hur ska man klara av del 2 och 3 i projektet?
  • Det är det som styrgruppen får titta på. Vi i UKN vill att så många externa finansiärer som möjligt går in och lovar sitt stöd om kommunen går in med satsningen i första etappen. En slags avsiktsförklaring från dom som innebär att ”Vi går in och satsar om kommunen fixar första delen i projektet.” 

 

 • Du nämnde delaktighet och engagemang som två viktiga delar. Kan du utveckla det?
  • – Jag tror att det är oerhört viktigt att Hockeyklubben bjuder in alla våra föreningar som kan tänkas ha nytta av en sådan anläggning. Det har redan visat sig att intresset hos många föreningar är stort när det gäller att nyttja anläggningen, men man måste även visa att man är beredd att kavla upp ärmarna och jobba aktivt för saken. 

 

 • Hur menar du nu? 
  • – Ett sätt är ju att kontakta företag men även privatpersoner för att höra efter om dom är intresserade av att medverka. Det kan vara i form av ideella arbetstimmar, men också med ett stöd i form av kontanter. Jag kan ta Ockelbo Ridklubb som ett bra exempel på när folk skrev upp sig på arbetstimmar när ridhuset byggdes. I vårt valmanifest har vi sagt att vi vill vara med och se till att vi får en ishall i kommunen. Det är dags nu. Men vi vill naturligtvis aktivt även vara med i en process som kan ge det som Ockelbo Hockey Club beskriver i sin ansökan. 

 

 •  Det kan bil en jobbig period för er politiker i både UKN och kommunstyrelsen med en massa möten och sittningar.
  • – Jag är övertygad om att samtliga förtroendevalda i vår kommun ser en positiv potential i ett projekt av den här kalibern. Det handlar inte bara om ishockey och andra aktiviteter, utan det handlar kanske mycket mera om att få invånare och företag att se värdet av att gå samman kring något som ger framtidstro och optimism i nödvändiga doser.

 

 •  Det påminner lite om resonemanget när föreningen Wij Vänner bildades. Man bildar en förening för att inte bara ge stöd till Wij Trädgårdar, utan vill vara med och ge ett lyft till hela kommunen.
  • – Du har helt rätt. Även i det här projektet ryms dom aspekterna. 

 

 • – Vad blir nu första steget?
  • – Det är inte min sak att bestämma, men visst vore det härligt att få en kallelse till ett möte där vi sätter oss ner och börjar fila på en strategi som luktar just engagemang, delaktighet och extern finansiering.

 

facebook Twitter Email