Ny medlemsavgift 2016

Enligt ett kongressbeslut i våras så betalar alla samma avgift för sitt partimedlemskap, på 240 kr/år.

Varje medlem betalar en medlemsavgift som är summan av förenings-/klubbavgift, avgift till arbetarkommunen, till partidistriktet  och till paritet.

De medlemmar som inte betalar sin medlemsavgift har ingen rösträtt (i partiet), är inte ombudsgrundande och får inte väljas till förtroende uppdrag.

Avier med den nya medlemsavgiften är utskickad nu i slutet av oktober.

facebook Twitter Email