Arbetarekommunens styrelse i Ockelbo

Ordförande Patrik Jonsson
V Ordförande Anna Schönning
Kassör Anders Öquist
Sekreterare Kerstin Hellberg
Ledamot Petra Edel
Ledamot Jamill Berikzey
Ledamot Torbjörn Nyholm
Ledamot Carina Löfgren
Ledamot Jonas Tholén
Ersättare Kerstin Olsson
Ersättare Inger Norell Prepula
Ersättare Ann-Christin Persson Georgsdotter

 

 

facebook Twitter Email