Styrelse och kontakt

Styrelsen:

Ordförande: Anna Engblom
Vice ordf.: Eva Schönning
Kassör: Irene Bogren
Sekreterare: Kerstin Hellberg
Ledamot: Eva Bäckman
Ledamot: Sara Faghihzadeh
Ledamot: Maria Öquist
Ersättare: Petra Edel
Ersättare: Inger Norell Prepula

Studieansvarig: Karin Vistmyr

Kontakt: Anna Engblom, e-post: anna.engblom@ockelbo.se, tel: 070-761 61 15

facebook Twitter Email