Handslaget

Ockelbo växer- och behöver möta framtiden med bra politik!

Behovet av fler händer inom vård och omsorg blir större och större Vi blir fler och fler till antal och vi lever längre. Utvecklingen av förbättrade livsvillkor – som förbättrad arbetsmiljö, 8 timmars arbetsdag, äldreomsorg, barnomsorg, god tillgång till mat, hög boendestandard, utökade vaccinationsprogram, ökad jämlikhet – och framväxten av högkvalitativ vård och omsorg gör att samhällets utmaningar ser annorlunda ut än tidigare.

Medborgare vill känna sig hörda, sedda och välkomna. De som arbetar inom vård och omsorgsyrken ska när de utför sina arbetsuppgifter känna att de har rätt förutsättningar att ge detta till dem de möter i sitt dagliga arbete.

Omsorgen och vården spelar under olika skeenden av livet en viktig roll. Genom hela livet vill vi att medborgares möte med vård och omsorg, vare sig det handlar om ett tillfälligt besök eller om det handlar om exempelvis vistelse på ett fritidshem, ska vara det bästa. Kraven på moderna och tillgängliga välfärdsinsatser kommer att öka, och det görs bäst genom att välfärdens proffs ges och får vara de proffs som de är och vill vara.

För att klara detta behöver fler unga utbilda sig till och dessutom behöver fler stanna kvar i välfärdsyrkena. För det behövs satsningar för att öka attraktiviteten. De som arbetar inom vård, förskola och omsorg behöver i större utsträckning än idag känna att de kan vara med och påverka sin arbetssituation. Förbättrade möjligheter till inflytande och medbestämmande är avgörande.

Därför har idag Socialdemokraternas Magnus Jonsson och Kommunal i Ockelbos ordförande Eva Bäckman tagit ett handslag för att klara framtidens kompetensförsörjning, men också garantera en bra arbetsmiljö och mer inflytande för de anställda inom Kommunals avtalsområde inom vård – och omsorg och barn – och bildning.

 

 

Handslaget i sin helhet

 

 

  • Införa utbildningskontrakt för de elever som utbildar sig till undersköterska genom en utbildningsanordnare i Vård och omsorgs college eller utbildar sig till barnskötare på gymnasiets Barn- och Fritidsprogram. Kontrakten innebär att elever som efter genomförd godkänd utbildning och som delar kommunens värdegrund får en anställning på heltid och enligt gällande kollektivavtal inom Ockelbo kommuns verksamheter. Eleverna ska ha en anställning inom tre månader.

 

  • Kommunens medarbetare ska ges möjlighet till kompetensutveckling på betald arbetstid. Medarbetare ska kunna studera och höja sin kompetens och därigenom ges utveckling i yrket på betald arbetstid.

 

  • Ett gemensamt lokalt arbete ska starta för att förbättra inflytande och medbestämmande för alla yrken i kommunals avtalsområde, genom att partsgemensamt upprätta en handlingsplan. Inflytande och medbestämmande ska i större utsträckning gälla vid frågor som rör arbetsmiljö, arbetstider, arbetsvillkor, upphandlingar och löner. Årligen följa upp arbetet och handlingsplanen med att förbättra inflytande och medbestämmande genom ett besiktningsprotokoll med start 2019.

 

  • All äldreomsorg ska fortsätta ha Ockelbo kommun som huvudman.

 

  • All lokalvård av kommunens lokaler ska fortsätta vara i nuvarande regi.

 

  • Alla anställningar ska vara trygga och övergång till tillsvidareanställningar ska alltid ske efter 720 dagar oavsett anställningsform. Anställningsformer ska inte staplas på varandra

 

  • Alla anställda inom Ockelbos verksamheter ska få tillgång till arbetskläder, både för inom- och utomhusbruk.
facebook Twitter Email