Ny kvinnoklubb

Nu har S-kvinnor startat en klubb i Ockelbo. En interimsstyrelse är bildad och arbetet är i ett uppbyggnadsskede.

facebook Twitter Email