Det 22:a Stig Dagermanpriset

Det 22:a Stig Dagermanpriset EN DAG OM ÅRET kommer att delas ut lördagen den 27 maj 2017 vid en ceremoni i Stora Hallen, Laxön, Älvkarleby kockan 13-16.

Årets pristagare är ANDERS KOMPASS.

Anders Kompass har varit UD-tjänsteman i Centralamerika och efter framgångsrikt arbete där, rekryterades han till Förenta Nationerna 1992 och utsågs 2009 till chef för fältarbetet vid FN:s kontor för mänskliga rättigheter (UNHCHR) i Genève.

När Anders Kompass, mottog en rapport om sexuella övergrepp mot barn i Centralafrikanska republiken av bl.a. franska soldater verksamma under ett FN-mandat, meddelade han omedelbart de franska myndigheterna. Frankrike inledde en förundersökning med utgångspunkt i de vittnesmål som 13 barn mellan 8 och 15 år avgivit. Reaktionen från FN – åtta månader senare – blev att en internutredning av Anders Kompass inleddes och han stängdes även av från sitt arbete. FN:s högkommissarie Zeid Ra’ad al-Hussein ansåg att uppgifterna kan ha skadat offren.

Internutredningen likväl som en extern rapport om FN:s agerande i hanteringen av övergreppen  friade Anders Kompass från misstankar.

Vi återkommer med detaljer kring prisceremoni och program under lördag 27:e maj, ett program som kommer att beröra Barnkonventionen, civilkurage och humanism.

”Människans öde avgörs överallt och alltid och den ena människans betydelse för den andra är omätlig. Jag tror på solidariteten, medlidandet och kärleken som människans sista vita skjortor. Högst av alla dygder sätter jag den form av kärlek som kallas förlåtelse. /…/ Skulle jag så till sist redovisa den vanmäktiga dröm jag liksom de flesta andra drömmer skulle det bli den här: att så många människor som möjligt skall inse nödvändigheten av att bryta sig ut ur de människohatande maktblocken, maktkyrkorna och maktorganisationerna inte för att bilda nya samfund utan för att försvaga den livsförödande maktens ställning i världen. Kanske är det människans enda möjlighet att få fungera som medmänniska bland medmänniskor, till att än en gång få bli mans gamman och mans vän.”

 

Ur Essäer och journalistik, Samlade Skrifter 11 redigerad och kommenterad av Hans Sandberg, Norstedts 1983, s 247-49. Enkätsvar i Vi 1950:3. ”Tror vi på människan?” var rubriken på hela enkäten och övriga i enkäten var Alf Ahlberg, Erik Hjalmar Linder, Harry Martinson, Ture Nerman och Amelie Posse. Dagermans enkätsvar bar rubriken ” Människans öde avgörs överallt och alltid”.

*

Stig Dagermanpriset delas ut till den, de eller den organisation som i Stig Dagermans anda verkar för att värna om det fria ordets betydelse och tillgänglighet.

Prissumman är på 50 000 kronor och En dag om året arrangeras av Stig Dagermansällskapet och Älvkarleby kommun i samarbete med Arbetarbladet Intressenter AB, Nya Stiftelsen Gefle Dagblad. Svenska Rushdie-kommittén var med som arrangör 1996-98.

Tidigare pristagare: John Hron 1996, Yasar Kemal 1997, Det svenska folkbiblioteket 1998, Ahmad Shamloo 1999, Roy Andersson 2000, Elsie Johansson 2001, Gitta Sereny 2002, Lukas Moodysson 2003, Elfriede Jelinek 2004, Göran Palm 2005, Sigrid Kahle 2006, Lasse Berg 2007, Jean-Marie Gustave Le Clézio 2008, Birgitta Wallin/Karavan 2009, Eduardo Galeano 2010, Judit Benedek/SOS-Romer – ett projekt om attitydförändring 2011, Nawal El Saadawi 2012, Nätverket Ingen Människa Är Illegal 2013, Anders Bodegård 2014, Suzanne Osten 2015 och Adonis 2016.

 

Prisjuryn: Arne Ruth, ordförande, René Dagerman, Maria-Pia Boëthius, Hilda Hellwig, Kerstin Jacobsson, Jan Bendrik, Urban Forsgren och Bengt Söderhäll.

*

 

 

 

facebook Twitter Email