Motioner till ordinarie partikongressen 2017

Motioner till ordinarie partikongressen 2017 kan väckas av enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation, motionen ska vara styrelsen till handa senast den 10 okt.

Maila på ockelbo@socialdemokraterna.se

Posta till Ockelbo AK, Södra Åsgatan 10, 816 90 Ockelbo

facebook Twitter Email