En kulturbrygga i vår kommun

Första veckan i mars tog UKN (Utbildnings- och Kulturnämnden) initiativet till en träff med bl. a. företrädare för Integrationsenheten, Missionsförsamlingen, Ockelbo församling, Föreningen Konst och Landskap, ABF och Bilda Gävle-Dala samt kulturansvariga i kommunens egen organisation.

I vårt valmanifest kan du läsa att

Vi socialdemokrater vill att alla ska kunna välja själva för att ta del i olika kulturella verksamheter och utveckla sina olika intressen.

Vi måste kunna erbjuda ett aktivt och levande kulturliv i Ockelbo med aktiviteter som passar alla åldrar. Det mångkulturella samhället borgar för en större förståelse för varandra och oss själva. Kulturen är viktigare än någonsin för att ge oss nya perspektiv, inspiration och vägledning.

Kunskap och bildning är en väg till personlig frigörelse och utveckling. Vår vision är att skapa en mötesplats – OCKELBOS KULTURBRYGGA.

I KULTURBRYGGAN vill vi öppna upp en oas där människor kan få kraft att må bättre, få en bättre hälsa, ge styrka att påverka sina liv samt ge reflektioner att överbygga den okunskap vi har om varandras kulturer.

Mera visioner…i KULTURBRYGGAN finns Kulturskolan, konsthall/utställningar, fritidsgård, större möteslokal med utrymme för tex dans och teater, café och ABF.

Uppslagen och idéerna flödade och alla var positiva till en fortsättning. Samordning och samarbete kring kommunens kulturutbud var något som alla medverkande ställde sig bakom. Vi ser med spänning fram mot näst träff som äger rum den 11 april.

Ska vi heta ”Kulturbryggan.” Kanske ”Kulturflätan” är ett bättre namn? Vad tycker du?

Till nästa bjuder vi även in SFI, turism, Perslundaskolan och Wij Trädgårdar.

facebook Twitter Email