En multihall, ett möjligheternas hus.

I januari var ärendet ”Möjligheternas hus” på dagordningen för kommunstyrelsen och med ett enhälligt ”ja” så ställde sig kommunstyrelsen positiv till byggandet. Kommunfullmäktige i mars beslutade enligt kommunstyrelsens förslag till KS och Ockelbo kommun stödjer byggandet av multihuset med 6 miljoner kr. Vårt parti applåderar detta beslut. Dom första signalerna om en ishall sändes ut för ca. trettio år sedan. Insamlingar startades och föreningsmänniskorna slöt upp, och vi som parti lyssnade och försökte vara med i processen på ett positivt sätt, men av olika skäl så rann initiativen ut i sanden. I vårt valmanifest står bl. a. att läsa:

Vi socialdemokrater ska i samråd och samarbete med föreningarna stödja projekt så långt det är möjligt med de ekonomiska förutsättningar som finns inom kommunen. Kanske kan en ishall i kommunen vara ett sådant projekt.

Och nu, efter ett och ett halvt års enträget arbete med att äntligen få en ishall i kommunen har vi sprängt målsnöret och gått i mål.

Det finns all anledning att tacka engagerade föreningsmedlemmar i Ockelbo Hockey Club för det arbete som lagts ned på ideell basis för att ro projektet i hamn.

Men även vi som parti har varit med och engagerat oss i processen. Det handlar inte bara om en ishall utan, som namnet vittnar om ett ”Möjligheternas hus” med allt intressant som detta kan rymma. I multihuset planeras aktiviteter av Ockelbo Hockey Club, ishockey och inlinehockey. Andra föreningar som t.ex. Ockelbo Atletklubb och Wij Bågskyttar Ockelbo är också intresserade att ha verksamheter i multihuset. I en etapp så planeras även en No-Fall ( Icke-Falla) rundbana att installeras i multihuset. No–Fall är i första hand till för handikappade.

I vårt valmanifest står bl. a. att läsa:

Vi socialdemokrater vill fortsätta att stödja föreningslivet och idrottsrörelsen i vår kommun. Vi skall arbeta för att personer med funktionsnedsättning skall beredas möjlighet att delta i aktiviteter inom föreningslivet samt att verka för tillgänglighetsanpassning av kommunens lokaler.

Nu börjar en process där föreningen söker bidrag och sponsring från stiftelser och företag men också enskilda Ockelbobor. Det är nu engagemanget och medverkan från flera än de direkt berörda kommer in. Det är det som skiljer den lilla kommunen från den stora. Här måste honnörsord som påverkan, medverkan och ideellt arbete få en central roll för att projekt av den här storleksordningen ska nå framgång. Det är dom ingredienserna som vi som socialdemokrater eftersträvar, och det är det vi ser så tydligt i just projektet ”Möjligheternas hus.”

Byggstarten är planerad till april 2016 och avslutad september 2018, det kommer att ske genom tre etapper.

facebook Twitter Email