I dag avskaffas den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen

Äntligen – nu avskaffas den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen

I dag avskaffas den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Därmed tas ett viktigt steg mot ett rättvisare Sverige. Dessutom visar det att socialdemokratisk politik gör skillnad.

När den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen röstades igenom i riksdagen juni 2008 applåderade borgerliga riksdagsledamöter. Sedan dess har över 100 000 människor utförsäkrats och lämnats åt ekonomisk otrygghet. Socialdemokraterna har länge drivit på för att avskaffa den inhumana reformen. I dag blir det äntligen verklighet.

– Sjuka blir inte friskare av att bli fattiga. Vi satsar på fungerande rehabilitering och ökade resurser till välfärden istället för utförsäkringar. Ett viktigt socialdemokratiskt vallöfte blir nu verklighet, säger Tomas Eneroth, Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen och en av dem som arbetat hårt för att reformen ska avskaffas.

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen har inte bara visat sig vara inhuman utan även ineffektiv. Under föregående mandatperiod ökade sjukfrånvaron med över 50 procent och enligt prognosen fortsätter antalet sjukskrivna att öka.

För att vända utvecklingen satsar regeringen på ett brett åtgärdsprogram » . Dessutom har regeringen satt upp ett ambitiöst mål:
Sjukpenningtalet ska vara maximalt 9 dagar år 2020. Målet motsvarar 14 miljarder i lägre utgifter och 70 000 färre sjukskrivna jämfört med Försäkringskassans senaste prognos.

För Socialdemokraterna är det en självklart att alla som kan ska arbeta. Det är lika självklart att den som är sjuk ska ha tillgång till en trygg försäkring som ger rätt till snabb rehabilitering och ekonomisk trygghet. Ingen ska behöva gå från hus och hem för att man haft oturen att bli sjuk.

Fakta den bortre tidsgränsen
Den borgerliga regeringens införande av en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen har inneburit att över 100 000 människor har utförsäkrats.
10 000 personer har lämnat försäkringen för en andra gång och många utförsäkras nu för en tredje gång.
Den moderatledda regeringen lämnade efter sig ökade kostnader för sjukpenningen med 12 miljarder.
Trots dessa fakta föreslår de borgerliga partierna ytterligare en karensdag och redan nu ett återinförande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.

facebook Twitter Email